Araştırma ve Geliştirme

Bölümümüzde araştırma ve geliştirme çalışmaları üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri temelinde sürdürülmekte ve Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında izlenmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Kapsamında Geliştirilen PUKÖ Döngüsü: /kw/upload/255/dosyalar/Aras%CC%A7t%C4%B1rma_PUKO.pdf

Bölümümüzün araştırma ve geliştirme konusundaki performansına ilişkin raporlar aşağıda yer almaktadır:

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Q Yayın Listesi: /kw/upload/255/dosyalar/SH_Q_Yayin_Listesi.docx

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ PERFORMANS RAPORU 2019-2020: /kw/upload/255/dosyalar/2019-2020_Performans_Raporu.docx

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ PERFORMANS RAPORU 2020 2021: /kw/upload/255/dosyalar/SH_Bolumu_Performans_Raporu_2020_2021.docx