Kurullar

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Koordinatörlük Adı

Sorumlu Öğretim Elemanı

Program Geliştirme Koordinatörü

Prof. Dr. Işıl Bulut

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Bölüm Kalite Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Zilan Uğurlu

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Seval Bekiroğlu

HUSBİK Koordinatörü

Doç. Dr. Seval Bekiroğlu

Yatay-Dikey Geçiş Programları Koordinatörü

Doç. Dr. Seval Bekiroğlu

Çift Anadal-Yandal Programları Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Uygulama Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Arş. Gör. Selin Koçak

Araştırma Uygulama Dersi Koordinatörü

Arş. Gör. Beyza Yılmaz

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Aktan

Mezunlarla İletişim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu Koordinatörü

Arş. Gör. Selin Koçak

 

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KURULLAR

Görevler

Sorumlu Öğretim Elemanı

Program

(Müfredat)

Prof. Dr. Işıl Bulut, Doç. Dr. Seda Attepe Özden, Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Öğrenciler

Arş. Gör. Beyza Yılmaz, Arş. Gör. Selin Koçak

İç ve Dış Paydaşlar

Doç. Dr. Seval Bekiroğlu, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Can Aktan

Mezunlar

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

 

ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YER ALINAN KURUL ÜYELİKLERİ

Görevler

Sorumlu Öğretim Elemanı

BÜKİK Sosyal Hizmet Bölümü İletişim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Sağlık Bilimleri Fakültesi ATA Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Sağlık Bilimleri Fakültesi Engelli Öğrenci Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. Zilan Uğurlu

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Arş. Gör. Beyza Yılmaz