Kurullar

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

  • Kalite Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

  • Uygulama Koordinatörlüğü

Dr. Bülent İlik
Öğr. Gör. Emre Özcan

  • Araştırma Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden

Araş. Gör. Merve Deniz Pak

  • Erasmus – Farabi-  HUSBİK Staj Konsorsiyumu Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden

  • Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Seda Attepe Özden

  • Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu Koordinatörlüğü

Dr. Bülent İlik

  • Fakülte BTU Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Emre Özcan

  • Tanıtım - Bülten - Web Koordinatörlüğü

Araş. Gör. Mehmet Can Aktan
Araş. Gör. Merve Deniz Pak