Kurullar

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜKLERİ

Koordinatörlük Adı

Sorumlu Öğretim Elemanı

Program Geliştirme Koordinatörü

Prof. Dr. Işıl Bulut

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Bölüm Kalite Koordinatörü

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

Öğr. Gör. Dr. Seval Bekiroğlu

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

HUSBİK Koordinatörü

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Yatay-Dikey Geçiş Programları Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Seval Bekiroğlu

Çift Anadal-Yandal Programları Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Uygulama Dersleri Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Arş. Gör. Selin Koçak

Araştırma Uygulama Dersi Koordinatörü

Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Arş. Gör. Beyza Yılmaz

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet Can Aktan

BÜKİK Bölüm İletişim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr.Merve Deniz Pak Güre

Mezunlarla İletişim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre

Öğr. Gör. Mehmet Can Aktan

Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu Koordinatörü

Arş. Gör. Selin Koçak

 

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KURULLAR

Görevler

Sorumlu Kişi

Program (Müfredat)

Prof. Dr. Işıl Bulut, Doç. Dr. Seda Attepe Özden, Öğr. Gör. Dr. Emre Özcan

Öğrenciler

Arş. Gör. Beyza Yılmaz Arş. Gör Selin Koçak

İç ve Dış Paydaşlar

Öğr. Gör. Dr. Seval Bekiroğlu, Öğr. Gör. Mehmet Can Aktan

Mezunlar

Öğr. Gör. Dr. Merve Deniz Pak Güre