Kurullar

KOORDİNATÖRLÜKLER

Kalite Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Arz İçağasıoğlu Çoban

Uygulama Koordinatörlüğü
Dr. Bülent İlik
Araş. Gör. Emre Özcan

Erasmus - Farabi Sorumlusu
HUSBİK Staj Konsorsiyumu

Yrd. Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü
Yrd. Doç. Dr. Seda Attepe Özden

Sosyal Hizmet Meslek Topluluğu Koordinatörlüğü
Dr. Bülent İlik

Fakülte BTU Koordinatörlüğü
Araş. Gör. Emre Özcan

Tanıtım - Bülten - Web Koordinatörlüğü
Araş. Gör. Mehmet Can Aktan
Araş. Gör. Merve Deniz Pak