Faydalı Linkler

Başkent Üniversitesi Web Sayfası: https://www.baskent.edu.tr/tr/

Sağlık Bilimleri Fakültesi Web Sayfası: http://sbf.baskent.edu.tr/kw/index.php

Öğrenci İşleri Web Sayfası: http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/index.php

Akademik Takvimler: http://ogrisl.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=9998&menu_id=7

Öğrenme ve İçerik Yönetim Sistemi (MOODLE): http://moodle2.baskent.edu.tr/login/index.php

Kütüphane Web Sayfası: http://lib.baskent.edu.tr/tr/

ULUSAL BAĞLANTILAR

• Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği: http://shuder.org/

•T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: https://www.ailevecalisma.gov.tr/

•T. C. Adalet Bakanlığı: http://www.adalet.gov.tr/

•T. C.Sağlık Bakanlığıhttps://www.saglik.gov.tr/

•T. C.İçişleri Bakanlığıhttps://www.icisleri.gov.tr/

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

  •