Araştırma Uygulaması Dersleri

Araştırmalar

Bölümümüz sosyal hizmet araştırma uygulaması derslerinin (SH317 ve SH318) esas ve içeriğine dair oluşturulan yönergeye ulaşmak için tıklayınız (Son güncelleme 19 Şubat 2021):

/kw/upload/255/dosyalar/2021_arastirma_uygulamas%C4%B1_yonerge.doc

Araştırma uygulaması dersleri kapsamında "Araştırma Uygulaması Raporu Hazırlama Yazım ve Basım Yönergesi" ne ulaşmak için tıklayınız:(Son güncelleme 19 Şubat 2021):

/kw/upload/255/dosyalar/2021_ARASTIRMA%20UYGULAMASI%20KILAVUZU.doc