Araştırma Uygulaması Dersleri

Araştırmalar

Bölümümüz sosyal hizmet araştırma uygulaması derslerinin (SH317 ve SH318) esas ve içeriğine dair oluşturulan yönergeye ulaşmak için tıklayınız:

/kw/upload/255/dosyalar/aras%CC%A7t%C4%B1rma%20yo%CC%88n_sh%281%29.doc

Araştırma uygulaması dersleri kapsamında "Araştırma Uygulaması Raporu Hazırlama Yazım ve Basım Yönergesi" ne ulaşmak için tıklayınız:

/kw/upload/255/dosyalar/ARAS%CC%A7TIRMA%20UYGULAMASI%20KILAVUZU%283%29.doc