Uluslararasılaşma

Bölümümüz uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Erasmus ve HUSBİK Programlarına önem vermektedir. Bölümümüz ERASMUS ve HUSBİK Programları kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız: http://shb.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?dil=TR&id=118114&birim=255&menu_id=10

Bölümümüz uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında küresel çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu kapsamda Bölümümüzün Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Derneği (EASSW-European Association of Schools of Social Work) ile Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği'ne (IASSW-The International Association Of Schools Of Social Work) üyelik süreci devam etmektedir.

Bölüm öğretim elemanlarımız küresel çapta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen çalışmalara katkı vermektedir. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW), Uluslararası Sosyal Refah Konseyi (ICSW) ve Uluslararası Grup Psikoterapileri ve Grup Süreçleri Birliği (IAGP-The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes) bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Uluslararasılaşma Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü: /kw/upload/255/dosyalar/yay%C4%B1nland%C4%B1_uluslararas%C4%B1las%CC%A7ma.pdf