Bölüm Başkanından

Değerli Öğrencilerimiz,

Türkiye’nin en köklü ve saygın bölümlerinden biri olan Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Türkiye’nin ikinci, Vakıf Üniversiteleri içinde ise ilk Sosyal Hizmet Bölümüdür. Bölümümüz öğretim kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sosyal hizmet eğitiminin her alanında ve Türkiye’nin farklı illerine yayılan saha çalışmalarındaki başarılarıyla öne çıkmaktadır.

Sosyal hizmet eğitimi öğrenciye geniş bir bakış açısı, analiz ve değerlendirme becerisi kazandırır. Bu nedenle sosyal hizmet eğitimi, öğrenciyi yalnızca bir meslek sahibi yapmakla kalmaz, bunun ötesinde öğrencinin kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulunur.

Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri öğretim elemanlarının tamamı sosyal hizmet eğitimi almış alanında deneyimli kişilerden oluşuyor olmasıdır. Sosyal hizmet bölümlerinin çoğaldığı bir süreçte bu durum önemli bir fark yaratmaktadır.

Bölümümüz eğitim programında uygulamalı derslere büyük önem verilmektedir çünkü sosyal hizmet hem bir disiplin hem de uygulamalı bir meslektir. Bölümümüz ders programının %32’sini uygulama dersleri oluşturmaktadır. Öğrenciler Ankara ve yurt dışında da uygulama yapabilir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesi ve uygulamasına ve farklı sosyal sorumluluk projelerini yürütmelerine de öne vermekteyiz.

Bölümümüz açısından öne çıkan bir diğer konu da yurt dışı ilişkilerdir. Öğrencilerimiz ERASMUS ve HUSBİK programları kapsamında 15 farklı Avrupa ülkesinde eğitim ve staj olanağına sahiptir. Bölümümüzden alınan diplomanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Mezunlar Avrupa ve ABD’de yüksek lisans, doktora eğitimine devam etme ya da bu ülkelerde çalışma olanağına sahiptir

Bölümümüz sosyal hizmet eğitiminin en kaliteli biçiminde verilmesi konusunda iddialıdır.

Saygılarımla

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban/ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı