Bölüm Başkanından

Değerli Öğrencilerimiz,

Türkiye’nin en köklü ve saygın bölümlerinden biri olan Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Türkiye’nin ikinci, Vakıf Üniversiteleri içinde ise ilk Sosyal Hizmet Bölümüdür. Bölümümüz öğretim kadrosu ve öğrencileriyle birlikte sosyal hizmet eğitiminin her alanında ve Türkiye’nin farklı illerine yayılan saha çalışmalarındaki başarılarıyla öne çıkmaktadır.

Bölümümüzün;

Misyonu; Öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip yetkin birer sosyal hizmet uzmanı olmalarını sağlamak ve sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Vizyonu; Misyonumuz doğrultusunda, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek dünyadaki gelişmeleri izleyen, sosyal hizmet konularında bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi ile sosyal hizmet uygulama becerisini kazanmış, bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

Sosyal hizmet eğitimi öğrenciye geniş bir bakış açısı, analiz ve değerlendirme becerisi kazandırır. Bu nedenle sosyal hizmet eğitimi, öğrenciyi yalnızca bir meslek sahibi yapmakla kalmaz, bunun ötesinde öğrencinin kişisel gelişimine de önemli katkılarda bulunur.

Bölümümüzün en önemli özelliklerinden biri öğretim elemanlarının tamamı sosyal hizmet eğitimi almış alanında deneyimli kişilerden oluşuyor olmasıdır. Sosyal hizmet bölümlerinin çoğaldığı bir süreçte bu durum önemli bir fark yaratmaktadır.

Bölümümüz eğitim programında uygulamalı derslere büyük önem verilmektedir çünkü sosyal hizmet hem bir disiplin hem de uygulamalı bir meslektir. Bölümümüz ders programının %32’sini uygulama dersleri oluşturmaktadır. Öğrenciler Ankara ve yurt dışında da uygulama yapabilir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesi ve uygulamasına ve farklı sosyal sorumluluk projelerini yürütmelerine de öne vermekteyiz.

Bölümümüz açısından öne çıkan bir diğer konu da yurt dışı ilişkilerdir. Öğrencilerimiz ERASMUS ve HUSBİK programları kapsamında 15 farklı Avrupa ülkesinde eğitim ve staj olanağına sahiptir. Bölümümüzden alınan diplomanın uluslararası geçerliliği bulunmaktadır. Mezunlar Avrupa ve ABD’de yüksek lisans, doktora eğitimine devam etme ya da bu ülkelerde çalışma olanağına sahiptir

Bölümümüz sosyal hizmet eğitiminin en kaliteli biçiminde verilmesi konusunda iddialıdır.

Saygılarımla

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban/ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı