Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Sosyal hizmet “sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal uyumu; insanların güçlendirilmesini ve özgürleşmesini destekleyen akademik bir disiplin ve uygulamaya dayalı bir meslek” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım ışığında sosyal hizmet eğitimi de aşağıdaki unsurları içermelidir:

·      Öğrencilerin eleştirel düşünme ve bilimsel akıl yürütme, yeni deneyimlere ve paradigmalara açıklık ve yaşam boyu öğrenmeye bağlılık becerilerini geliştirmek

·      Öğrencilerin mesleki uygulamaya hazırlanmalarını sağlamak için uygulama becerilerini geliştirmek

·      Çalışılan müracaatçı grubunun ihtiyaçlarını, değerlerini ve kültürel özelliklerini öğrenmek

·      İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerine dayanmak

Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü de uluslararası tanımlarda yer alan bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı anlayışı ile Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde kurulduğu 2002 yılından bu yana fark yaratmıştır. Türkiye’de kurulan ikinci ve aynı zamanda vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulan ilk sosyal hizmet bölümüdür. Öğretim elemanlarının tamamı sosyal hizmet eğitimi almış alanında deneyimli kişilerden oluşmaktadır. 

Bölümümüz ders programı hem teorik hem uygulamalı dersler ile öğrencilerin analitik düşünme, farklı nüfus grupları ile çalışma, birey, aile, toplum ve topluluk düzeyinde uygulama becerilerini kullanabilme, farklılıklara saygı ve yaşam boyu öğrenme gibi farklı becerilerini desteklemek amacı ile oluşturulmuştur. İlk iki yıl öğrencilerin teorik bilgileri öğrenmesi, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise uygulama dersleri ile öğrencilerin mesleki uygulama süreçlerine hakim olması amaçlanmaktadır.

Mezunları yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde ya da çeşitli projelerde farklı alanlarda çalışma olanağı bulan bölümümüze kendini geliştirmek isteyen, farklı nüfus gruplarının ihtiyaçlarına duyarlı, insanlarla bir arada bulunmayı seven tüm adayları bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımla,

Doç. Dr. Seda Attepe Özden/ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı