Bölüm Başkanından

Değerli öğrenciler,

Davranış bilimlerini ve sosyal bilimleri temel alan uygulamalı bir bilim olarak Sosyal Hizmet;

birey, aile , küçük gruplar, örgüt ve toplum düzeyinde tüm insanların psikososyal işlevlerini

yerine getirmede ve refahlarının sağlanmasında önemli misyona sahip bir meslek ve

disiplindir. Sosyal Hizmet, insanlara yardım etmeyi, korumayı, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi

amaçlar.

Bölümümüz, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2002-2003 Akademik

yılda öğretime başlamıştır. Bölüm’ümüzün hedefi ülkemizde sosyal hizmet programlarını

planlamak, düzenlemek ve uygulamak için sosyal hizmet eğitimi görmüş profesyonel sosyal

hizmet uzmanlarına duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacın karşılanmasına katkı

sağlamaktır. Mezunlar sosyal hizmet alanlarından birinde kuruluşlarda (çocuk, genç, yaşlı,

engelli, suçlu, yoksul, medikal veya psikiyatri ortamları..) uygulayıcı veya plan ve program

yapıcı olarak Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi

Bakanlıklarda görev almaktadır. Ayrıca yurt dışında hizmet veren sosyal hizmet uzmanları da

bulunmaktadır.

Son yıllarda artan ihtiyacın karşılanması amacıyla ülkemizdeki birçok üniversitede Sosyal

Hizmet Bölüm’leri açılmıştır. Bölüm’ümüzün özelliği tüm öğretim elemanlarının sosyal hizmet

kariyerinin olması, öğrencilerle birebir ilişki kurulabilmesi, mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt

dışı istihdam olanaklarının bulunmasıdır. Sosyal Hizmet uygulamaya dayanan bir meslek ve

disiplin olduğu için öğrenciler yurt içinde veya Erasmus programı kapsamında yurt dışında

uygulama yapma şansına sahiptir.

Sosyal Hizmet Bölümü olarak biz, “Önce Öğrenci” sloganı ile tüm çalışmalarımızı

yönlendirmekteyiz. Öğrencilerimize en iyi şekilde bir öğrenim tecrübesi yaşatmak ve onları iyi

yetişmiş elemanlar olarak uğurlamak bizi çok mutlu ediyor. Bölüm’e gelen öğrencilerimizin

de aynı misyonu devam ettireceklerine yönelik inancımız tamdır.

Sevgilerimle..

Prof. Dr. Işıl Bulut

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı