Stratejik Amaç ve Hedefler

Bölümümüzün 2021-2022 stratejik amaç ve hedefleri, Üniversite'nin Kalite Güvence Sistemi ile bölümümüz misyon ve vizyonuna uygun olarak üç temel başlık altında belirlenmiştir. Bunlar Bilimsel Üretime İlişkin Hedefler, Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye İlişkin Hedefler ve Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye İlişkin Hedefler ile ilişkilidir. Bu amaç ve hedefler Bölümümüz Kalite Koordinatörlüğü ve diğer ilgili koordinatörlükler tarafından izlenmektedir.

1. Bilimsel Üretime İlişkin Hedefler

•Hedef 1: Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrencilerimizin Erasmus + Öğrenci Değişim Programı ve HUSBİK kapsamına katılmasını sağlamak.

•Hedef 2: Bölüm elemanlarımızın hakemli dergilerde İngilizce ve/veya Türkçe en az beş adet yayın yapmalarını sağlamak.

•Hedef 3: Güz ya da Bahar döneminde en az bir konferans, panel ya da çalıştay düzenlemek

2. Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye İlişkin Hedefler

•Hedef 5: Bölüm öğrencilerimizin eğitsel ve sosyal gelişimlerini arttırmak amacıyla öğrencilerimiz için kurs, eğitim, panel, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek.

3. Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye İlişkin Hedefler

•Hedef 6: Toplumda ihtiyaç içinde olan farklı nüfus gruplarına (çocuk, engelli, kadın, yaşlı v.b.) yönelik Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni esas alarak bilgilendirici, destekleyici, eğitici en az iki toplantı, eğitim v.b. düzenlemek.