Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının odağını klinik sosyal hizmet oluşturmaktadır. Temelde birey, grup ve aile düzeyinde insanın iyilik halinin gerçekleştirilmesi amacına yönelen klinik sosyal hizmet uygulaması, "çevresi içinde birey" kavramlaştırmasına özel önem vererek, psikososyal gelişme, davranış bozuklukları, kişilerarası ilişkiler, çevresel stres ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve teoriye dayalıdır. 

Programının temel amacı, Türkiye koşullarında, birey, aile ve küçük gruplara yönelik olarak sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin duygusal ve mental bozuklukları da içerecek biçimde psikososyal işlevsizliklerin, yoksunluk ve yetersizliklerin önlenmesi ve giderilmesinde rol ve işleve sahip olacak yeterlilikte klinik sosyal hizmet alanında yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektir.
Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle, bölümde tam gün çalışan, 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi tarafından yürtülmektedir.

Yüksek Lisans Programının öğretim dili Türkçe'dir.

Master programının ilk iki akademik yarıyılında, öğrenciler ayrıca zorunlu staj dersini almakla yükümlüdür. Bu kapsamda öğrenciler klinik sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü kuruluşlarda bireylerle, ailelerle ve küçük gruplarla süpervizyon altında staj uygulamalarını yürütürler.

Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Koşulları hakkında bilgi için http://sbe.baskent.edu.tr/kw/index.php?birim=930&menu_id=9&dil=TR adresini tıklayınız...