Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Sosyal Hizmet Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programının odağını klinik sosyal hizmet oluşturmaktadır. Temelde birey, grup ve aile düzeyinde insanın iyilik halinin gerçekleştirilmesi amacına yönelen klinik sosyal hizmet uygulaması, "çevresi içinde birey" kavramlaştırmasına özel önem vererek, psikososyal gelişme, davranış bozuklukları, kişilerarası ilişkiler, çevresel stres ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve teoriye dayalıdır. 

Programların temel amacı, Türkiye koşullarında, birey, aile ve küçük gruplara yönelik olarak sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin duygusal ve mental bozuklukları da içerecek biçimde psikososyal işlevsizliklerin, yoksunluk ve yetersizliklerin önlenmesi ve giderilmesinde rol ve işleve sahip olacak yeterlilikte klinik sosyal hizmet alanında yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektir. 

Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle, bölümde tam gün çalışan, 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktoralı Öğretim Görevlisi tarafından yürtülmektedir.

Yüksek Lisans Programlarının öğretim dili Türkçe'dir.

Tezli Yüksek Lisans Programının ilk iki akademik yarıyılında, teorik dersleri ve zorunlu staj dersini almakla yükümlüdür. Bu kapsamda öğrenciler klinik sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü kuruluşlarda bireylerle, ailelerle ve küçük gruplarla süpervizyon altında staj uygulamalarını yürütürler. Üçüncü dönemden itibaren tez çalışmalarına başlayabilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise üç akademik yarıyıldan oluşmakta olup; teorik derslerin ve zorunlu staj dersinin yanı sıra öğrenciler bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdür. 

Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Koşulları hakkında bilgi için http://sbe.baskent.edu.tr/kw/index.php?birim=930&menu_id=9&dil=TR adresini tıklayınız...