Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Sosyal Hizmet Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programının odağını klinik sosyal hizmet oluşturmaktadır. Temelde birey, grup ve aile düzeyinde insanın iyilik halinin gerçekleştirilmesi amacına yönelen klinik sosyal hizmet uygulaması, "çevresi içinde birey" kavramlaştırmasına özel önem vererek, psikososyal gelişme, davranış bozuklukları, kişilerarası ilişkiler, çevresel stres ve sosyal sistemlere ilişkin bilgi ve teoriye dayalıdır. 

Programların temel amacı, Türkiye koşullarında, birey, aile ve küçük gruplara yönelik olarak sosyal hizmet teori ve yöntemlerinin duygusal ve mental bozuklukları da içerecek biçimde psikososyal işlevsizliklerin, yoksunluk ve yetersizliklerin önlenmesi ve giderilmesinde rol ve işleve sahip olacak yeterlilikte klinik sosyal hizmet alanında yetkin sosyal hizmet uzmanı yetiştirmektir. 

Yüksek Lisans Programı, 2012 yılı itibariyle bölümde tam gün çalışan, 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktoralı Öğretim Görevlisi tarafından yürütülmektedir.

Yüksek Lisans Programlarının öğretim dili Türkçe'dir.

 

2022-2023 Yılı Başvuru Koşulları: https://sbe.baskent.edu.tr/kw/upload/930/dosyalar/basvuru/22-23-guz-yl-basvuru.pdf

 

Tezli Yüksek Lisans Programının ilk iki akademik yarıyılında, teorik dersleri ve zorunlu staj dersini almakla yükümlüdür. Bu kapsamda öğrenciler klinik sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü kuruluşlarda bireylerle, ailelerle ve küçük gruplarla süpervizyon altında staj uygulamalarını yürütürler. Üçüncü dönemden itibaren tez çalışmalarına başlayabilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise üç akademik yarıyıldan oluşmakta olup; teorik derslerin ve zorunlu staj dersinin yanı sıra öğrenciler bitirme projesi hazırlamakla yükümlüdür.