Erasmus

Erasmus Nedir?

Erasmus; Avrupa Birliği'ne üye ve üye olmaya aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında yapılan öğrenci değişim(student exchange) programıdır.

Erasmus Anlaşmalı Okullar

Katholieke Hogeschool Kempen
Georg-Simon-Fachhochscule Nuernberg  
Hogeschool van Amsterdam 
Instituto Superior de Serviço Social do Porto 
University of Greenwich 
Katholieke University Lubelski Jana Pawla II 
Upper Austria University of Applied Sciences 
University of Pecs  
Saxion University of Applied Sciences 
HAWK University of Applied Sciences and Arts

Erasmus Başvuru Koşulları

Erasmus Değişim Programına başvuracak öğrencilerin başvuru anında; 
a. En az bir yıl lisans veya lisansüstü programlarına devam etmiş olmaları, 
b. Genel Not Ortalamalarının lisans ögrencileri için en az 2.00, lisansüstü ögrenciler için en az 3.00 olması, 
c. Program kapsamında alacakları dersler ingilizce dışında bir dilde verilmekte ise ilgili dili yeterli düzeyde bilmeleri veya ögrenmekte olduklarını belgelemeleri, 
d. Kayıtlı bulundugu programın varsa öngördügü diğer başvuru koşullarını sağlaması, gerekir.

* İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programı ögrencileri Erasmus Programı’ndan yararlanamazlar.

Erasmus Başvuru İşlemleri

Her yıl Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) tarafından tanıtım toplantıları yapılır. Basvurularla ilgili bilgiler UİK’nın internet sayfasında ve panolarda duyurulur. Ögrenciler basvurularında Üniversite Erasmus Komitesi’nin belirleyecegi sayıda üniversite tercihinde bulunabilirler. Bu tercihler belirlenirken, ilgili üniversitenin ders programı, derslerin yapısı ve içerigi, ögretim dili, derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) kredileri vb. etkenler; Bölüm/Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörü ve ögrencilerin tez ve/veya akademik danısmanları tarafından göz önüne alınır. Ögrenci, uygun görülen üniversiteleri basvuru formunda belirtir ve basvuru formu Bölüm/EABD Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanır. Basvuru için gerekli belgeler ilgili dönemin ilan edilen son basvuru tarihine kadar UİK’ya teslim edilir.