Kalite

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

2021-2022 AKADEMİK YILI 

ÖĞRENCİ GENEL MEMNUNİYET FORMU 

DEĞERLENDİRME RAPORU

Öğrencilerin 2021-2022 akademik yılı genel memnuniyetlerini belirleyebilmek amacıyla öğrencilere Genel Memnuniyet Formları uygulanmıştır. Genel Memnuniyet Formu 28 sorudan oluşmaktadır.  Form genel olarak öğrencilerin bölümün idari işleyişi, teorik ve uygulamalı derslere ilişkin memnuniyetlerini ölçmeye yönelik soruları içermektedir. Genel memnuniyet formuna verilen yanıtlara ilişkin sonuçlar ve alınan kararlar şu şekildedir:

-       1. sınıf öğrencileri bölümün bürokratik işleyişinden ve teorik derslerden memnundurlar.

-       2. sınıf öğrencileri bölümün bürokratik işleyişinden memnundurlar. Ancak düzenlenen bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerden orta düzeyde memnun değillerdir. Öğrenci topluluklarının bilinir olmadığını düşünmektedirler.

-       3. ve 4. sınıf öğrencileri bölümün bürokratik işleyişinden ve teorik ve uygulamalı derslerden memnundurlar. Uygulama derslerinde çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmak istediklerini belirtmişlerdir.

-       Yüksek lisans öğrencileri bölümün bürokratik işleyişinden ve teorik ve uygulamalı derslerden memnundurlar.

?      Öğrencilerin öğrenci topluluklarını daha iyi tanımaları için dönem başında yapılan bilgilendirme toplantılarına devam edilecek, bölüm meslek topluluğu dışındaki topluluklara ilişkin daha detaylı bilgi verilecektir.

?      Uygulama derslerinde öğrencilerin çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulama yapabilmeleri için dış paydaşlarla ilişkiler geliştirilmektedir.