Araştırma ve Uygulamalar

Uygulamalar

Sosyal Hizmet Uygulamaları El Kitabına Ulaşmak İçin Tıklayınız:

/kw/upload/255/dosyalar/Sosyal%20Hizmet%20Uygulamalar%C4%B1%20El%20Kitab%C4%B1%202017.pdf

COVID-19 sürecinde güncellenen uygulama kılavuzu

COVID-19 nedeniyle uygulama klavuzlarımız güncellenmiştir. (Son güncelleme: 17.02.2021)

/kw/upload/255/dosyalar/Covid-19%20Uygulama%20K%C4%B1lavuzu%2018.11.2021.docx