Misyon ve Vizyon

Misyonu; Öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip yetkin birer sosyal hizmet uzmanı olmalarını sağlamak ve sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, olayları geniş bir perspektiften analiz edebilen, ülkenin, insanlığın ve doğanın sorunlarına ve gereksinimlerine duyarlı, takım yapılanması içinde çalışmayı ve düşünmeyi öğrenmiş bireylerin yetiştirileceği ortamı yaratmaktır.

Vizyonu; Misyonumuz doğrultusunda, ulusal/uluslararası değişimleri takip ederek bunu kendi mesleki hayatına adapte edebilen araştırmacı, yenilikçi ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek dünyadaki gelişmeleri izleyen, sosyal hizmet konularında bilimsel ve eleştirel düşünme becerisi ile sosyal hizmet uygulama becerisini kazanmış, bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olan sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.