Paydaş Katılımı

Bölümümüz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı gibi tüm süreçlerde iç ve dış paydaşların katılımı önemsenmektedir. Paydaşların katılımı ile veriler anketler, odak grup görüşmeleri, toplantılar, yazılı dökümanlar gibi farklı yöntemlerle elde edilmektedir. Elde edilen veriler ise süreçlerin sürekli iyileştirme faaliyetlerinde kullanılmaktadır.

İÇ PAYDAŞLARIMIZ

 • Öğrenciler,

 • Bölümümüzde tam zamanlı, yarı zamanlı ve ek ders ücretli olarak ders veren öğretim üyeleri, 

 • Fakültemiz Dekanlığı 

 • Üniversitemiz Rektörlüğüdür.

 

İç Paydaşlarımıza Yönelik Hazırlanan Formlar

 

DIŞ PAYDAŞLARIMIZ

 •  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)

 • TÜBİTAK

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Sosyal Hizmet Okulları Derneği, KOREV, Hayata Destek Derneği vb. gibi)

 • Uygulama dersleri kapsamında öğrencilerimizin uygulama yaptıkları kurumlar

 • Mezunlarımız

 

Dış Paydaşlarımıza Yönelik Hazırlanan Formlar