TANITIM

Sosyal hizmet, birey, grup ve toplumun sosyal çevre ile bağlantılı sorunlarını -ki bu sosyal çevre aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar olabilir- çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bir meslek ve disiplindir.

Kır veya kentte yaşayan; çalışan veya çalışmayan / işsiz olan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı; hasta, özürlü, suçlu, korunmaya muhtaç olan; istismar edilen birey ve gruplara önleyici veya rehabilite edici / iyileştirici hizmetler sunmak, bu sorunların ortaya çıkmasına etki eden plan, politika ve yasalara ilgiyi çekmek ve değiştirilmesinde rol almak insan ile çalışan tüm mesleklerde olduğu gibi sosyal hizmet uzmanlarının da görevidir.

Sosyal Hizmet Bölümü ülkemizde sosyal hizmetlere ilişkin programları planlamak, düzenlemek ve uygulamak için sosyal hizmet eğitimi görmüş profesyonel elemanlara duyulan ve her yıl artmakta olan ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak üzere dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Sosyal Hizmet Bölümü'nün eğitim programı lisans düzeyinde bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra dört akademik yılı kapsamaktadır. İlk iki yıl içinde Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Ekonomi, Antropoloji gibi temel dersler verilir.

Eğitim programı, sınıf içi eğitim yanında alanda uygulamayı, sosyal hizmet alanlarına giren konularda araştırma yapmayı ve proje çalışmalarını içermektedir. Teorik ve pratik eğitimin küçük gruplar halinde, etkileşime olanak sağlayan şekilde ve öğretim elemanlarının yakın gözetiminde verilmesi önemsenmektedir. Eğitim süresince uygulamalara büyük önem verilmektedir. Eğitim programının 1/3’i uygulama derslerine ayrılmış olup, öğrencilerimiz Ankara içi, Ankara dışı ve yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında, hem akademik hem de kuruluş danışmanları gözetiminde uygulama gerçekleştirmektedirler.

Sosyal Hizmet Bölümü eğitim programını başarıyla tamamlayan mezunlara bugünkü ülkemiz koşulları içinde geniş bir talep bulunmaktadır. Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanan mezunlar çeşitli alanlarda yurt içinde ve yurt dışında çalışma olanağına sahiptir.

Sosyal hizmet uzmanları;

• Çocuk yuvaları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile programları gibi çocuk refahı alanında,

• Gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, üniversitelerdeki öğrenci hizmetleri birimleri gibi gençlik refahı alanında,

• Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,

• Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, çocuk ıslahevleri, cezaevleri gibi adli hizmetler alanında,

• Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,

• Huzurevleri, yaşlı danışma merkezleri, yaşlı kulüpleri gibi yaşlı refahı alanında,

• Bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi engelli refahı alanında,

• Fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında,

 • Yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanında,

• Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında,

• Uluslar arası Örgütlerde, Birleşmiş Milletler vb.. çalışma olanağına sahiptirler.

 

 

                                     2015-2016 AKADEMİK YILI LYS YERLEŞTİRME PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

  Puan Türü Kontenjan Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan

Başarı Sırası

(En Yüksek)

Başarı Sırası

(En Düşük)

Tam Burslu TM-3 5 5 376,914 389,389 -- 44091
%50 Burslu TM-3 8 8 351,225 370,385 51624 78126
%25 Burslu TM-3 10 10 313,157 343,907 90039 153726
Ücretli TM-3 22 22 273,992 321,320 178969 278105