Sosyal Hizmet Uygulamaları El Kitabı

Bölümümüz sosyal hizmet uygulamalarının esas ve içeriğine dair  oluşturulan Sosyal Hizmet Uygulamaları El Kitabı ve bunun kapsadığı "Alan Tanıtım Raporu", "Eğitsel ve Kurum Danışmanlarına Yönelik Sözleşmeler", "Değerlendirme Formları" gibi gerekli belgelere buradan ulaşabilirisiniz.