Duyurular
Sosyal Hizmet Sempozyumu tam metin bildiri kitabı yayınlanmıştır

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen “Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019: Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak” sempozyumu tam metin bildiri kitabı yayınlanmıştır. Tam metin bildiri kitabına http://shsempozyum2019.baskent.edu.tr/ adresinden erişilebilir.