Öğrenci Memnuniyet Formları

Genel memnuniyet formu: https://forms.gle/VJkQypqFfhAadiqHA

Teorik derslere ilişkin memnuniyet formu: https://forms.gle/spEfDSoc2ZnmYQYK6

Uygulamalı derslere ilişkin memnuniyet formu: https://forms.gle/KUydmscvuapoTpwMA