Duyurular
ACI KAYBIMIZ

...ACI KAYBIMIZ...

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü kurucularından Değerli Hocamız Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu’nu yitirdik. Ailesine, meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve tüm sosyal hizmet camiasına başsağlığı dileriz.

Doç. Dr. Ertan Kahramanoğlu’nun biyografisi

1943 yılında Ankara’da doğan Ertan Kahramanoğlu ortaöğrenimini 1962 yılında TED Ankara Kolejinde tamamladı. 1966 yılında Sosyal Hizmetler Akademisinden mezun oldu. ABD Şikago Üniversitesinde sosyal hizmet sertifika programına katıldı. 1971 yılında İngiltere York Üniversitesinde “social work and social administration” konusunda Master of Philosophy derecesi aldı. Doktora çalışmasını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalında 1990 yılında tamamladı. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi olan Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu iş yaşamına 1966 yılında Sosyal Hizmetler Akademisinde asistanlık görevi ile başladı. Bu dönemde Bakırköy Ruh ve Akıl Hastalıkları Hastanesi ile Londra Halliwick Hospital’da psikiyatrik sosyal hizmet alanında çalışmalarda bulundu. 1975-1984 yıllarında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 1981-1983 yıllarında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Sekreteri olarak görev aldı. S.S.Y.B Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü görevi sırasında 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun hazırlanması ve yürürlüğe girmesi sürecinde ve Kurumun kuruluş döneminde aktif rol aldı ve idari sorumluluklar yüklendi. 1987-2002 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve Müdür Yardımcısı (1988-1998) görevlerinde bulundu. 2002 yılında Başkent Üniversitesine geçerek Sosyal Hizmet Bölümünün kurucuları arasında yer aldı. Sosyal hizmet ve yönetim alanlarında çeşitli yayınları bulunan Ertan Kahramanoğlu 1992 ile 1998-99 yıllarında sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlarına danışmanlık yaptı. 2000-2005 yıllarında Cumhurbaşkanı tarafından atandığı Başbakanlık Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Başkent Üniversitesi öğretim üyeliğinin yanı sıra 2006 yılından itibaren YÖK Genel Kurulunca seçilip görevlendirildiği Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Danışma Kurulu üyeliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele (TUBİM) Bilim Kurulu üyeliği görevlerini de sürdürmüştür.