Duyurular
Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı

BEDAM ile yürüttüğümüz program hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Programın Amacı: Aile, hemen her ülkede toplumun temel birimi olma işlevini sürdürmektedir. Fonksiyonel aileler, fonksiyonel toplumları oluşturur. Bu bilinçle hareket eden çeşitli meslek elemanları, yaptıkları aile çalışmalarını sorgulamakta, daha nitelikli çalışmalar yapma gereğini duyarak, bilgi ve becerilerini arttırma yolunu aramaktadırlar. Böyle bir isteğe cevap vermek için Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü’nün koordinatörlüğünde hazırlanan ve uygulanan Aile Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı’nın temel hedefi, aile ile çalışan meslek elemanlarına, aileye danışma vermek ve sorunlarına daha sağlıklı çözümler üretmek konusunda yardımcı olmaktır. Programı başarıyla tamamlayanların, çağdaş teknik ve yöntemlerle aile sorunlarına müdahale etme konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları beklenmektedir.

Programın İçeriği: Aile danışmanlığı eğitimi içeriğinde; aile sistemleri teorisi, psikodinamik, yapısal, eksperiyantal, stratejik, sistemik, bilişsel – davranışçı aile terapisi modelleri çerçevesinde ailelerle çalışma, ailede, çocukta ve ergende psikopatoloji, ergenlerle çalışma ilkeleri, aile içi iletişim sorunları, boşanma sürecinde çocuk ve ebeveynlerle çalışma, farklı gelişimsel özellikleri olan çocukların aileleriyle, okulda uyum sorunları olan çocukların aileleriyle çalışma, aileyi değerlendirme, ailede krize müdahale, ailelerle çalışmada etik kodlar, metaforlarla çalışma, genogram, aile heykelleştirmesi, kolaj çalışması ve ailelerle çalışmada profesyonel duruş ile süpervizyon gibi konular yer almaktadır.

Program Süresi:

I Modül: Aileyi tanımak: 81 saat
II Modül: Aile Terapisi Kuramları: 135 saat
III. Modül: Aileye Müdahale ve Aile ile çalışmada özel konular: 144 saat
IV Modül: Süpervizyon: 90 saat
Toplam: 450 saat

https://bedam.baskent.edu.tr/aile-danismanligi-sertifikali-egitim-programi/?fbclid=IwAR0lCLsQk5nsWV8-TtvQsagF3kmm9qOZFJ3w9oplM1gmaC9xjHBMlbFmS24