Duyurular
2020-21 Dönemi Öğrenci Çalışmaları Posterleri

SUNUŞ

Sosyal hizmet eğitimi, kuramsal bilgilerin edinilmesi ve bu bilgilerin alanda mesleki uygulamalarda kullanılması gibi iki ana boyutta ele alınmaktadır. Alan uygulaması, sosyal hizmet eğitiminin önemli bir boyutunu oluşturur. Bu nedenle sosyal hizmet eğitiminde, uygulama becerilerinin kazanılması çok önemlidir. Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması, öğrenciye eğitim sürecinde edindiği kuramsal bilginin uygulamaya nasıl aktarılacağı ile ilgili mesleki uygulama becerileri kazanması için bir olanak sağlar.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak uygulama dersleri eğitim programımızın bölünmez bir parçasıdır. Bölümümüz ders programının %37’6’sını uygulama dersleri oluşturmaktadır. Bu dersler öğrenciler için eğitsel bir deneyimin yanı sıra mesleki kimlik kazanma ve kişisel gelişim olarak da kabul edilmektedir.

2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan, SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir tip koronavirüsün yol açtığı hastalığın kısa bir süre içinde tüm dünyayı etkileyen bir pandemiye dönüşmesi sonucunda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlıktan, ekonomiye, eğitimden günlük yaşama kadar pek çok alan olumsuz biçimde etkilenmiş, alışkın olduğumuz ve bildiğimiz tüm yaşam biçimleri değişikliğe uğramıştır.

2019-2020 Güz Dönemi sonlarında bir zorunluluk olarak başlayan eğitimin uzaktan, online biçimde verilmesi 2020-2021 Güz Döneminde de devam etmiştir. Bu süreçte uygulamalı dersler de uzaktan-online biçiminde yürütülmüştür. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü olarak bu süreci öğrencilerimiz açısından mümkün olan en verimli, açık ve anlaşılabilir hale getirebilmek amacıyla Bölümümüzün kuruluşundan bu yana kullandığımız “Sosyal Hizmet Uygulamaları El Kitabı”, COVID-19 sürecine uyarlanmış ve uygulamalı derslerin uzaktan-online nasıl verileceği, öğrencilerden beklenenler, değerlendirme sistemi gibi konuların kurallarını belirleyen yeni bir el kitabı hazırlanmıştır (/kw/upload/255/dosyalar/Covid-19%20Uygulama%20K%C4%B1lavuzu%2009.02.2021.docx)

2020-2021 Bahar Dönemi’nde ise Bölümümüz müfredat programında yer alan SH482 Blok Uygulama dersi kapsamında, Pandemi koşullarına karşın, öğrencilerimizin alan uygulaması için kurumlara gönderilmesi sağlanmıştır. Her ne kadar bu süreç Pandemi öncesi olduğu gibi her zaman haftada beş gün alan çalışmasını kapsayamasa da (öğrencilerimizin gittiği kurumlar Pandemi nedeniyle ülkede uygulanan esnek çalışma koşullarına uymak zorunda kalmışlardır) Pandemi koşullarının el verdiği ölçüde öğrencilerimiz uygulamalarına devam etmişlerdir.

Bölümümüzün kuruluşundan beri bir gelenek olarak sürdürdüğümüz “Poster Sunumları”; öğrencilerimizin uygulama dersleri kapsamında birey, aile/grup,/toplumla yaptıkları sosyal hizmet müdahalelere ilişkin çalışmalarını; sosyal hizmetin ilgi alanına giren proje çalışmalarını ve yine Bölümümüzün müfredat programında yer alan araştırma uygulaması derslerinde bir eğitsel danışman eşliğinde küçük gruplar olarak yürüttükleri araştırma çalışmalarına ilişkin sonuçları poster haline getirip Fakültemizde sergileyerek sundukları önemli bir etkinliktir. 

Her ne kadar Pandemi süreci nedeniyle öğrencilerimizin, çalışmalarını poster biçiminde Fakültemizde sergileyerek sunmaları söz konusu olmasa da yapılan bu çalışmaların hem kalıcılığını sağlamak hem de öğrencilerimizin, öğrencilerimize alanda yol gösteren kurum danışmanlarımızın ve eğitsel danışmanlarımızın emeklerinin karşılığını bir parça da verebilmek amacıyla bu kitapçık hazırlanmıştır.

Bu kitapçıkta yer alan çalışmalar yalnızca kısa sunuşlar değildir. Bu sunuşlar, Pandemi koşullarında, olası tüm riskleri kabul ederek büyük özveri ve istekle uygulama yapmak için kurumlara giden öğrencilerimizin, Pandemi koşulları nedeniyle iş yükleri artan ve karmaşık hale gelen ancak buna rağmen öğrencilerimize destek olan alandaki sosyal hizmet uzmanlarının ve öğrencilerimize eğitsel olarak yol gösteren, danışmanlık yapan Bölümümüz öğretim elemanlarının yoğun emeklerinin bir yansımasıdır. Bu vesileyle her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletmek isterim.

Pandeminin bittiği, sağlıkla, mümkün olan en yakın biçimde “eski normal”lerimize kavuştuğumuz günlerde buluşmak dileğiyle

Saygılarımla

Prof. Dr. Arzu İçağasıoğlu Çoban

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı

 

Haziran 2021, Ankara

https://drive.google.com/file/d/1vVewQR5cb7t3MmfPjFN9Q0Whq1Xabg1v/view?usp=sharing